مروری بر انواع روش‌های سنتی و نوین اطفاء حریق و معرفی ساختاری و عملکردی توپ‌های ضد حریق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر، دانشگاه امام حسین

2 مهندسی پلیمر، دانشگاه تهران