شماره 16 ام نشریه میم منتشر شد

شماره 16 ام نشریه میم منتشر شد

نشریه میم شماره شانزدهم منتشر شد.

 


در این شماره میخوانیم:


مصاحبه:
مصاحبه با دکتر مستوفی
مصاحبه با دکتر براتی
مقالات تخصصی:
مروری بر توپ های اطفای حریق
معرفی دستگاه:
رئومتر لاستیک
معرفی نرم افزار:
ANSYS Fluent
معرفی سایت:
Polymer Database


مشاهده نشریه
https://mimsj.ut.ac.ir/issue_10491_10828.html
دانلود به صورت یکجا
https://mimsj.ut.ac.ir/article_82866_c6335680b6320ca1ef7a5b44b7aad271.pdf

 

صاحب امتیاز: انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

مدیر مسئول: علی گلستانی

سردبیر: بردیا ایراجیان

ویراستار علمی: اسماعیل فرمانی قشلاقی

ویراستاران: سحر نیرومند، درسا جمالی

طراح و صفحه آرا: عباس صادق کوهستانی