شماره 17 ام نشریه میم به همراه ویژه نامه ورودی های جدید منتشر شد.

شماره 17 ام نشریه میم به همراه ویژه نامه ورودی های جدید منتشر شد.

[ Photo ]
نشریه میم شماره 17 ام:

بخش مصاحبه:
مصاحبه با دکتر کفاشی
مصاحبه با دکتر نازنین اوجی

بخش محیط زیست:
مزایا و معایب انرژی های تجدید پذیر با رویکرد مقایسه ای در نیروگاه ها

مقالات تخصصی:
نامگذاری، طبقه‌بندی و کاربردهای MOFها (چارچوب های فلز – آلی)
آشنایی با چرخه ی تولید و عرضه و تقاضای محصولات شیمیایی و پلیمری
Kinetic study of TWC of automotive exhaust gas: Modeling and Application
محاسبه چگالی، پارامتر انحلال پذیری و دمای انتقال شیشه ای پلی اتیلن با کمک دینامیک مولکولی
مروری بر هیدروژل ها
جذب بیولوژیک عناصر سنگین از محیط آبی به کمک ضایعات کشاورزی و جلبک‌ها

بخش ارتباط با صنعت:
دستگاه بنبوری

مشاهده:
https://mimsj.ut.ac.ir/issue_10491_10933.html

دریافت نسخه کامل:
https://mimsj.ut.ac.ir/article_84025_2eb658f7ff39448120da81f86c7e39d8.pdf


ویژه نامه ورودی های جدید (1400)، شماره 17 ام نشریه میم منتشر شد:
مصاحبه با دکتر عابدیان
معرفی دانشگاه تهران و دانشکده فنی
معرفی کتابخانه دانشجویی دانشکده فنی
معرفی نوارخانه 16 آذر
تاتر فنی
معرفی نرم افزارهای پرکاربرد
راهنمای خرید لپ تاپ
معرفی رشته مهندسی شیمی
معرفی رشته مهندسی پلیمر
مهارت های نرم
چارت های درسی و توضیحات آن

مشاهده:
https://mimsj.ut.ac.ir/issue_10491_10932.html

دریافت نسخه کامل:
https://mimsj.ut.ac.ir/article_84008_3a0fd4cba7bc78f8c71bcd874235c94b.pdf