انتشار شماره پانزدهم نشریه میم

پانزدهیم شماره نشریه میم دانشگاه تهران، منتشر شد.

آنچه در این شماره میخوانیم:

راهنمای انتخاب استاد و موضوع پایان نامه

مصاحبه با دکتر امید توکلی

فناوری نانو حباب در ساخت امولسیون

پلی اورتان ها و اجزای سازنده آن

رزین های کومارن ایندن

مروری بر الیاف متداول

معرفی نرم افزار Promax

معرفی ون وایلن و تیم اسوالد

 

برای مشاهده نشریه به آدرس زیر مراجعه کنید.

https://mimsj.ut.ac.ir/issue_10491_10639.html