جذب بیولوژیک عناصر سنگین از محیط آبی به کمک ضایعات کشاورزی و جلبک ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مهندسی شیمی، دانشگاه تهران