مصاحبه با دکتر براتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

چکیده

اصلاحیه:
اسم خانم سحر زارع در این مطلب جا افتاده است.