محاسبه چگالی، پارامتر انحلال پذیری و دمای انتقال شیشه ای پلی اتیلن با کمک دینامیک مولکولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر

2 مهندسی پلیمر، دانشگاه تهران