نویسنده = ������������������ ����������
فناوری حباب فراریز (نانوحبابها) در ساخت امولسیون ها

دوره 6، شماره 15، اردیبهشت 1400، صفحه 9-15

کیمیا سیناییان؛ ثمین تکاسی