نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، محمد مصاحبه با دکتر براتی [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 7-22]
 • آقاداوودی، نگین مصاحبه با دکتر عابدیان [دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، 1400، صفحه 6-11]

ا

ب

 • بابایی، امین معرفی دستگاه: بنبوری [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 95-96]
 • بختیاری، مهراب راهنمای خرید لپ تاپ مناسب برای دانشجویان [دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، 1400، صفحه 27-27]
 • براری، پریا گرمایش زمین، یک بحران جهانی [دوره 6، شماره 14، 1399، صفحه 4-8]
 • براری، پریا تبدیل ضایعات غذایی به بایوپلاستیکها [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 30-35]

پ

ت

 • تاج بخش فخر آبادی، سید فرزان مروری بر هیدروژل ها [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 74-81]
 • تقی زاده، هدیه هر آنچه که باید درباره دانشگاه تهران بدانید [دوره 6، شماره 13، 1399، صفحه 7-9]
 • تقی زاده، هدیه نامگذاری، طبقه بندی و کاربردهای MOFها (چارچوب های فلز – آلی) در دارورسانی و مهندسی بافت همراه با چشم اندازهای آینده در زیست پزشکی: یک جمع بندی کلی [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 23-49]
 • تکاسی، ثمین فناوری حباب فراریز (نانوحبابها) در ساخت امولسیون ها [دوره 6، شماره 15، 1400، صفحه 9-15]
 • تکاسی، ثمین جذب بیولوژیک عناصر سنگین از محیط آبی به کمک ضایعات کشاورزی و جلبک ها [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 82-93]

ح

 • حبیبی، علی مروری بر انواع روش‌های سنتی و نوین اطفاء حریق و معرفی ساختاری و عملکردی توپ‌های ضد حریق [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 23-30]
 • حقانی، نیما معرفی نرم افزارهای پر کاربرد: برای مهندسی شیمی و پلیمر [دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، 1400، صفحه 24-26]

خ

د

 • دارابی، کسرا برای رفقای 16 آذری [دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، 1400، صفحه 20-21]
 • داودی، برتینا معرفی دانشگاه تهران [دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، 1400، صفحه 12-17]
 • درزی، بهاره نامگذاری، طبقه بندی و کاربردهای MOFها (چارچوب های فلز – آلی) در دارورسانی و مهندسی بافت همراه با چشم اندازهای آینده در زیست پزشکی: یک جمع بندی کلی [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 23-49]

ر

ز

 • زارع، سحر مصاحبه با دکتر براتی [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 7-22]
 • زارع، سحر مصاحبه با مهندس مائده سادات موسوی [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 6-25]
 • زارع بنادکوکی، مریم الیاف بلندتر، استحکام بیشتر [دوره 6، شماره 14، 1399، صفحه 22-25]

س

 • سایبانی، رسا مصاحبه با دکتر عابدیان [دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، 1400، صفحه 6-11]
 • سایبانی، رسا معرفی رشته مهندسی شیمی [دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، 1400، صفحه 28-31]
 • سایبانی، رسا چارت و توضیحات آن [دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، 1400، صفحه 39-41]
 • ساریخانی، مریم مصاحبه با دکتر براتی [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 7-22]
 • ساریخانی، مریم مصاحبه با دکتر نازنین اوجی [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 8-16]
 • سنایی، سیده حنانه معرفی نرم افزارهای پر کاربرد: برای مهندسی شیمی و پلیمر [دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، 1400، صفحه 24-26]
 • سنایی، سیده حنانه معرفی رشته مهندسی پلیمر [دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، 1400، صفحه 32-35]
 • سینایی، ستاره مروری بر الیاف متداول، ساختار و کاربردشان [دوره 6، شماره 15، 1400، صفحه 36-39]
 • سیناییان، کیمیا فناوری حباب فراریز (نانوحبابها) در ساخت امولسیون ها [دوره 6، شماره 15، 1400، صفحه 9-15]

ش

 • شرفی، ثامن دوست یابی [دوره 6، شماره 13، 1399، صفحه 19-20]
 • شرفی، ثامن آشنایی با دینامیک مولکولی [دوره 6، شماره 14، 1399، صفحه 44-46]

ص

 • صداقت، علیرضا مبدل های حرارتی [دوره 6، شماره 14، 1399، صفحه 57-59]
 • صداقت، علیرضا Kinetic study of TWC of automotive exhaust gas: Modeling and Application [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 50-61]
 • صمدی، سهراب معرفی کتابخانه دانشجویی دانشکده فنی [دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، 1400، صفحه 18-19]

ط

 • طالب زاده، فاطمه غشاهای پلیمری دارای PAF برای تصیفیه آب [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 26-27]
 • طالب زاده، فاطمه تکنولوژی جدید و خلاقانه: تبدیل ضایعات پلاستیکی به سوخت موتورهای جت [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 28-29]
 • طلوعی، امیرمحمد معرفی رشته: مهندسی شیمی [دوره 6، شماره 13، 1399، صفحه 25-28]

ع

 • عبایی، شایان معرفی رشته مهندسی شیمی [دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، 1400، صفحه 28-31]
 • عبایی، شایان چارت و توضیحات آن [دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، 1400، صفحه 39-41]
 • عباسی، رضا توجه به دروس پایه [دوره 6، شماره 13، 1399، صفحه 14-15]
 • عباسی، رضا مصاحبه با دکتر توکلی [دوره 6، شماره 15، 1400، صفحه 5-8]
 • عباسی، رضا مصاحبه با دکتر مستوفی [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 4-6]
 • عباسی، رضا مصاحبه با دکتر کفاشی [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 4-7]
 • عباسی، رضا مزایا و معایب انرژی های تجدیدپذیر با بررسی مقایسه ای در بخش نیروگاه ها [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 17-22]
 • علیون، احمد رویکردی به نرم افزار طراحی آزمایش: آشنایی و کاربردهای آن [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 60-63]
 • علیون، احمد تجربه ای از تحصیل و اپلای [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 70-71]

ف

ق

گ

ل

م

 • ماجدی، امیرحسین مهارت های نرم [دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، 1400، صفحه 36-38]
 • مدهوش زکا، محمدرضا بررسی تاثیر نانوکامپوزیت های فلزی با خاصیت آنتی باکتریال بر روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 46-55]
 • میری، محمد معرفی مشاهیر: تیم اسوالد و ون وایلن [دوره 6، شماره 15، 1400، صفحه 43-44]
 • مرادخانی، امیرمهدی گشتی در دانشگاه [دوره 6، شماره 13، 1399، صفحه 10-13]
 • مرتضوی، سهند پرده اول: رهایی [دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، 1400، صفحه 22-23]
 • مفخمی، سپهر معرفی نرم افزارهای پر کاربرد: برای مهندسی شیمی و پلیمر [دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، 1400، صفحه 24-26]
 • مفخمی، سپهر معرفی رشته مهندسی پلیمر [دوره 6، ویژه نامه ورودی های 1400، 1400، صفحه 32-35]
 • مقدس، نسترن نامگذاری، طبقه بندی و کاربردهای MOFها (چارچوب های فلز – آلی) در دارورسانی و مهندسی بافت همراه با چشم اندازهای آینده در زیست پزشکی: یک جمع بندی کلی [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 23-49]
 • ملکی، مهدی مصاحبه با دکتر مستوفی [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 4-6]
 • موسوی، احسان مصاحبه با دکتر براتی [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 7-22]
 • موسوی، احسان مصاحبه با دکتر نازنین اوجی [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 8-16]
 • موسوی، احسان مصاحبه با مهندس مائده سادات موسوی [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 6-25]

ن

 • ناظریان، محسن مروری بر انواع روش‌های سنتی و نوین اطفاء حریق و معرفی ساختاری و عملکردی توپ‌های ضد حریق [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 23-30]
 • نائینی، رحیم گرمایش زمین، یک بحران جهانی [دوره 6، شماره 14، 1399، صفحه 4-8]
 • نصیری، محمدجواد معرفی رشته: مهندسی شیمی [دوره 6، شماره 13، 1399، صفحه 25-28]
 • نصیری، محمدجواد آشنایی با چرخه ی تولید و عرضه و تقاضای محصولات شیمیایی و پلیمری [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 62-65]

و

ی

 • یزدان بخش، امیرحسین مروری بر انواع روش‌های سنتی و نوین اطفاء حریق و معرفی ساختاری و عملکردی توپ‌های ضد حریق [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 23-30]
 • یزدان بخش، امیرحسین معرفی نرم افزار ANSYS Fluent [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 34-49]