نویسنده = ���������� �������� ����������������
مروری بر انواع روش‌های سنتی و نوین اطفاء حریق و معرفی ساختاری و عملکردی توپ‌های ضد حریق

دوره 6، شماره 16، مرداد و شهریور 1400، صفحه 23-30

علی حبیبی؛ محسن ناظریان؛ امیرحسین یزدان بخش


معرفی نرم افزار ANSYS Fluent

دوره 6، شماره 16، مرداد و شهریور 1400، صفحه 34-49

امیرحسین یزدان بخش